“Pierwsze cywilizacje”

sprawdzian po dziale 1. z klasa 5 – Wczoraj i dziś

Nasza baza sprawdzianów to rozwiązanie wspierające naukę uczniów podczas przygotowania do sprawdzianu. Wszystkie pomoce naukowe na naszej stronie internetowej zostały przygotowane przez doświadczony zespół, zgodnie z założeniami nowej podstawowy programowej. Materiały na tej stronie są aktualne na obowiązujący rok szkolny.
Przedmiot:
Historia – szkoła podstawowa.
Książka:
Poziom:
Dział:
1. "Pierwsze cywilizacje"
Opis:
Sprawdzian "Pierwsze cywilizacje" – test sprawdzający – rozdział 1. Oryginalne materiały pochodzą z książki Wczoraj i dziś dla klasy 5. Sprawdzian zawiera grupy A, B wraz z kartą odpowiedzi. Materiały służące do weryfikacji stopnia opanowania zagadnień przez ucznia, dostępne w formacie PDF przygotowane do wydrukowania
Tagi:
pdf, chomikuj, nowa era, sprawdzian, odpowiedzi do testu, grupa a, grupa b, download, Wczoraj i dziś, Historia, "Pierwsze cywilizacje"
Reklama:
Sekcja Pobierania
"Pierwsze cywilizacje"

Pierwsze-cywilizacje.pdf

Wszystkie grupy, karta odpowiedzi …

Rozmiar
Ilość kliknięć
Data dodania
246 KB
123
13/08/2020
Szczegółowy opis zagadnień

Opis szczegółowy: "Pierwsze cywilizacje" sprawdzian po dziale 1.

Prezentowany na tej stronie sprawdzian "Pierwsze cywilizacje" z działu 1. PDF został starannie przygotowany na podstawie książki Wczoraj i dziś dla klasy 5. Sprawdzian zawiera pełny zakres materiałów do przerabianego działu z przedmiotu – Historia. Test jest zapisany w formacie PDF oraz został podzielony na grupy A, B. Ponadto, do sprawdzianu dodaliśmy także kartę odpowiedzi, czyli specjalnie przygotowany arkusz, który z pewnością, pomoże rodzicom w kontrolowaniu postępów w nauce do sprawdzianu. Kartę odpowiedzi również przygotowaliśmy w formacie PDF.

Sprawdzian "Pierwsze cywilizacje" PDF z książki Wczoraj i dziś dla klasy 5 został skrupulatnie przygotowany przez nasz zespół dlatego też dzięki materiałom PDF pobranym z tej strony, uczeń przygotowujący się do nadchodzącego sprawdzianu ma gwarancję zdobycia bardzo dobrej oceny. Materiały w formacie PDF niewątpliwie ułatwią drukowanie całego sprawdzianu do nauki.

Uczeń, przygotowując się do sprawdzianu "Pierwsze cywilizacje" PDF z książki Wczoraj i dziś dla klasy 5 powinien przede wszystkim zaznajomić się z zagadnieniami, które zostały przygotowane przez nasz zespół. Materiały edukacyjne z tej strony niewątpliwie pomogą mu w uzyskaniu oceny celującej na teście z przedmiotu Historia. Z pewnością ważne jest także wykorzystywanie podczas zajęć różnorodnych materiałów źródłowych a przede wszystkim: zdjęcia, filmy, teksty popularnonaukowe, prezentacje multimedialne, zasoby cyfrowe dostępne lokalnie oraz w internecie.

Sprawdzian z przedmoiotu: Historia z ksiązki – Wczoraj i dziś klasa 5

Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej Wczoraj i dziś na pewno w przystępny sposób łączy wiedzę z informacjami o zastosowaniach Historia. Niewątpliwie częste porównania do życia codziennego przedstawiają Historia jako naukę praktyczną i nowoczesną, co z pewnością ułatwia zainteresowanie uczniów tym przedmiotem. Na pewno ułatwia opanowanie podstaw Historia przez uczniów, którym nauka sprawia trudność.

Książka Wczoraj i dziś dla klasy 5 niewątpliwie wspomaga stopniowe wprowadzanie uczniów w zagadnienia Historia dzięki właściwemu podziałowi treści nauczania na klasę 5. Powtórzenie materiału dla sprawdzianu "Pierwsze cywilizacje" sprawdzian po dziale 1. z pewnością ułatwia przypomnienie, ale także przyswojenie najważniejszych informacji dzięki podziałowi na wszystkie dostępne grupy – A, B.

Materiały, które mogą cię zainteresować:
“Starożytna Grecja”
sprawdzian po dziale 2.
Wczoraj i dziś - Klasa 5
“Starożytny Rzym”
sprawdzian po dziale 3.
Wczoraj i dziś - Klasa 5
“Początki średniowiecza”
sprawdzian po dziale 4.
Wczoraj i dziś - Klasa 5
“Społeczeństwo średniowiecza”
sprawdzian po dziale 5.
Wczoraj i dziś - Klasa 5
“Polska pierwszych Piastów”
sprawdzian po dziale 6.
Wczoraj i dziś - Klasa 5