Sprawdzian do rozdziału VI. „W Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVI–XVII wieku”

Opis:

„W Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVI–XVII wieku” – wersja a, b

Seria:

My i historia (szkoła podstawowa klasy 4-6 / historia i społeczeństwo)

Poziom:

Klasa 5

Dział:

6. „W Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVI–XVII wieku”