“Środowisko przyrodnicze Polski”

sprawdzian po dziale 1. z klasa 7 – Planeta Nowa

Nasza baza sprawdzianów to rozwiązanie wspierające naukę uczniów podczas przygotowania do sprawdzianu. Wszystkie pomoce naukowe na naszej stronie internetowej zostały przygotowane przez doświadczony zespół, zgodnie z założeniami nowej podstawowy programowej. Materiały na tej stronie są aktualne na obowiązujący rok szkolny.
Przedmiot:
Geografia – szkoła podstawowa.
Książka:
Poziom:
Dział:
1. "Środowisko przyrodnicze Polski"
Opis:
Sprawdzian "Środowisko przyrodnicze Polski" – test sprawdzający – rozdział 1. Oryginalne materiały pochodzą z książki Planeta Nowa dla klasy 7. Sprawdzian zawiera grupy A, B wraz z kartą odpowiedzi. Materiały służące do weryfikacji stopnia opanowania zagadnień przez ucznia, dostępne w formacie PDF przygotowane do wydrukowania
Tagi:
pdf, chomikuj, nowa era, sprawdzian, odpowiedzi do testu, grupa a, grupa b, download, Planeta Nowa, Geografia, "Środowisko przyrodnicze Polski"
Reklama:
Sekcja Pobierania
"Środowisko przyrodnicze Polski"

Środowisko-przyrodnicze-Polski.pdf

Wszystkie grupy, karta odpowiedzi …

Rozmiar
Ilość kliknięć
Data dodania
342 KB
433
10/08/2020
Szczegółowy opis zagadnień

Opis szczegółowy: "Środowisko przyrodnicze Polski" sprawdzian po dziale 1.

Prezentowany na tej stronie sprawdzian "Środowisko przyrodnicze Polski" z działu 1. PDF został starannie przygotowany na podstawie książki Planeta Nowa dla klasy 7. Sprawdzian zawiera pełny zakres materiałów do przerabianego działu z przedmiotu – Geografia. Test jest zapisany w formacie PDF oraz został podzielony na grupy A, B. Ponadto, do sprawdzianu dodaliśmy także kartę odpowiedzi, czyli specjalnie przygotowany arkusz, który z pewnością, pomoże rodzicom w kontrolowaniu postępów w nauce do sprawdzianu. Kartę odpowiedzi również przygotowaliśmy w formacie PDF.

Sprawdzian "Środowisko przyrodnicze Polski" PDF z książki Planeta Nowa dla klasy 7 został skrupulatnie przygotowany przez nasz zespół dlatego też dzięki materiałom PDF pobranym z tej strony, uczeń przygotowujący się do nadchodzącego sprawdzianu ma gwarancję zdobycia bardzo dobrej oceny. Materiały w formacie PDF niewątpliwie ułatwią drukowanie całego sprawdzianu do nauki.

Uczeń, przygotowując się do sprawdzianu "Środowisko przyrodnicze Polski" PDF z książki Planeta Nowa dla klasy 7 powinien przede wszystkim zaznajomić się z zagadnieniami, które zostały przygotowane przez nasz zespół. Materiały edukacyjne z tej strony niewątpliwie pomogą mu w uzyskaniu oceny celującej na teście z przedmiotu Geografia. Z pewnością ważne jest także wykorzystywanie podczas zajęć różnorodnych materiałów źródłowych a przede wszystkim: zdjęcia, filmy, teksty popularnonaukowe, prezentacje multimedialne, zasoby cyfrowe dostępne lokalnie oraz w internecie.

Sprawdzian z przedmoiotu: Geografia z ksiązki – Planeta Nowa klasa 7

Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej Planeta Nowa na pewno w przystępny sposób łączy wiedzę z informacjami o zastosowaniach Geografia. Niewątpliwie częste porównania do życia codziennego przedstawiają Geografia jako naukę praktyczną i nowoczesną, co z pewnością ułatwia zainteresowanie uczniów tym przedmiotem. Na pewno ułatwia opanowanie podstaw Geografia przez uczniów, którym nauka sprawia trudność.

Książka Planeta Nowa dla klasy 7 niewątpliwie wspomaga stopniowe wprowadzanie uczniów w zagadnienia Geografia dzięki właściwemu podziałowi treści nauczania na klasę 7. Powtórzenie materiału dla sprawdzianu "Środowisko przyrodnicze Polski" sprawdzian po dziale 1. z pewnością ułatwia przypomnienie, ale także przyswojenie najważniejszych informacji dzięki podziałowi na wszystkie dostępne grupy – A, B.

Materiały, które mogą cię zainteresować:
“Ludność i urbanizacja w Polsce”
sprawdzian po dziale 2.
Planeta Nowa - Klasa 7
“Rolnictwo i przemysł Polski”
sprawdzian po dziale 3.
Planeta Nowa - Klasa 7
“Usługi w Polsce”
sprawdzian po dziale 4.
Planeta Nowa - Klasa 7