Regulamin serwisu internetowego

§DEFINICJE

 1. ADMINISTRATOR – właściciel witryny sprawdziany.net
 2. SERWIS INTERNETOWY (Witryna) – zbiór uporządkowanych logicznie, połączonych ze sobą przez nawigację oraz linki, elementów prezentowanych za pomocą przeglądarki internetowej pod jednolitym adresem elektronicznym. Stanowi dokument HTML udostępniany w Internecie przez serwer WWW. Po stronie użytkownika strona internetowa jest zwykle otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem sprawdziany.net
 3. FORMULARZ – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający zamówienie usługi.
 4. FORMULARZA KONTAKTOWY – Usługa Formularz kontaktowy świadczona jest przez witrynę sprawdziany.net drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie internetowym sprawdziany.net
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która faktycznie korzysta z witryny sprawdziany.net
 7. MATERIAŁY REKLAMOWE – oznaczają materiały tekstowe, graficzne lub wykonane w innych formatach, które powinny zostać opublikowane przez Partnerów po akceptacji administratora serwisu sprawdziany.net
 8. USŁUGODAWCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną
 9. USŁUGI – świadczone na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę wszelkie odpłatne i nieodpłatne usługi związane z funkcjonowaniem internetowego serwisu internetowego sprawdziany.net
 10. TOKEN (kod PIN) – kod alfanumeryczny dostępu do usługi multimedialnej lub wydarzenia multimedialnego lub interaktywnego otrzymany w SMS Zwrotnym.
 11. SMS ZWROTNY – wiadomość SMS wysłana do Klienta jako odpowiedź na jego wiadomość SMS wysłaną pod Numer Premium.
 12. PREFIX – Treść SMS wysłana przez Klienta pod Numer Premium celem skorzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę.
 13. USŁUGA PREMIUM SMS – usługa pozwalająca na przesyłanie przy pomocy telefonów komórkowych krótkich wiadomości SMS o podwyższonej opłacie za ich wysyłkę. Wiadomość SMS Premium wysyłana przez Klienta na określony Numer Premium umożliwia zakup dostępu do określonych przez Usługodacę świadczeń. Wysokość opłaty za wysyłkę wiadomości SMS Premium zależy od cenników Operatorów oraz Numeru Premium.
 14. NUMER PREMIUM – specjalny numer telefoniczny stworzony przez Operatorów z przeznaczeniem do przesyłania wiadomości SMS Premium.
 15. OPERATOR KOMÓRKOWY – podmiot gospodarczy świadczący usługi telekomunikacyjne na obszarze kraju na podstawie koncesji. Operatorami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są:
 • Polkomtel sp. z o.o.,
 • T-Mobile Polska S.A.,
 • P4 Spółka z o. o.,
 • Orange Polska S.A.

§POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Witryna sprawdziany.net to informacyjny portal internetowy, umożliwiający wyszukiwanie użytkownikom źródeł (linków) do materiałów dydaktycznych udostępnianych przez podmioty trzecie. Witryna sprawdziany.net w żaden inny sposób nie udostępnia samodzielnie materiałów dydaktycznych.
 2. Jedyną funkcjonalnością witryny sprawdziany.net jest wyszukiwanie źródeł (linków) do materiałów dydaktycznych udostępnianych przez podmioty trzecie, co oznacza, że witryna sprawdziany.net jest wyszukiwarką linków do innych stron.
 3. Administrator witryny sprawdziany.net nie bada zawartości linkowanych stron internetowych pod kątem obecności złośliwego oprogramowania lub innych nieprawidłowości. Tym samym, administrator witryny sprawdziany.net nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika, wynikające z korzystania przez niego z witryn zewnętrznych.
 4. Odwiedzając i użytkując stronę internetową sprawdziany.net, Użytkownik akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejsze zasady. Treści zawarte w serwisie internetowym sprawdziany.net mają charakter informacyjno-rozrywkowy i nie są wiążące.
 5. Prezentowane w serwisie internetowym informacje o produktach oraz usługach itp. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne dotyczące produktów zawartych na tej stronie mają charakter orientacyjny.
 7. Właściciel strony sprawdziany.net nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub/i utracone korzyści, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania z serwisu internetowego lub informacji w nim zawartych.
 8. Właściciel strony sprawdziany.net zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia, w stosunku do wszelkich informacji umieszczonych na niniejszych stronach.
 9. Właściciel strony sprawdziany.net zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zastrzeżeń prawnych w każdym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.
 10. Przystępując do korzystania z serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 11. Właściciel strony sprawdziany.net ze względu na specyfikę witryny internetowej, nie daje żadnej gwarancji czy rękojmi, że zamieszczane w witrynie informacje i materiały są dokładne, pełne i aktualne.
 12. Strony lub witryny, do których odnośniki znajdują się na stronie sprawdziany.net podane są jedynie w celach informacyjnych. Właściciel strony sprawdziany.net nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z linków do innych stron.
 13. Korzystanie z witryny oznacza zapoznanie się z treścią oraz akceptację Regulaminu, która jest warunkiem dostępu do strony sprawdziany.net.
 14. Administrator serwisu sprawdziany.net nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi SMS Premium związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci odbiorcy.

§POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem sekcji KONTAKT (formularz kontaktowy) na stronie sprawdziany.net, zapisujemy Twoje dane osobowe (Twój adres e-mail, Twoje imię, adres numer telefonu, jeśli dotyczy), które podałeś nam dobrowolnie, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę.
 2. Pola obowiązkowe w naszych formularzach kontaktowych lub w zamówieniach są oznaczone polem (wymagane). Potrzebujemy danych w polach obowiązkowych, aby przetworzyć Twoją prośbę i w pełni wywiązać się z umowy, w przeciwnym razie nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoją prośbę lub zrealizować Twojego zamówienia.
 3. W przypadku informacyjnego korzystania z witryny internetowej sprawdziany,net, tj. bez wypełniania formularza kontaktowego lub formularza zamówienia, będziemy zbierać tylko te informacje, które przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Zbieramy tylko te dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej i zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Usuniemy dane, które podałeś w powyższym kontekście, po tym, jak przechowywanie ich przestanie być wymagane.
 5. Twoje dane nie zostaną udostępnione w żadne sposób osobom trzecim, Twoje dane nie zostaną wykorzystane do celów reklamowych (np. do wysyłania ofert lub informacji o produktach pocztą).
 6. Twoje dane są bezpieczne i w pełni poufne. Używamy protokołu Secure Sockets Layer (SSL), który jest standardową technologią zabezpieczeń do tworzenia zaszyfrowanych połączeń między serwerami sieciowymi i przeglądarkami. Gwarantuje, że wszystkie dane przekazywane między tymi dwoma jednostkami pozostają tajne.
 7. Jedynym elementem instalowanym w komputerze Gości są tzw. pliki cookies, które nie zagrażają prywatności Internauty, za to są potrzebne do realizacji procesu zamówienia. Większość nowoczesnych przeglądarek internetowych umożliwia usunięcie plików cookie bezpośrednio po zakończeniu wizyty na stronie lub informowanie Gościa, gdy nowe pliki mają zostać zainstalowane w komputerze.

§REALIZACJA

 1. Przyciski – Przejdź do strony i(lub) Przejdź do strony #mirror zamieszczone są na stronie sprawdziany.net w formie reklamy zewnętrznej strony internetowej Usługodawcy.
 2. Użytkownik strony sprawdziany.net klikając w przycisk Przejdź do strony lub Przejdź do strony #mirror, przenoszony jest na zewnętrzną stronę Usługodawcy.
 3. Z chwilą rejestracji Użytkownik ma prawo do wypełnienia formularza.
 4. Realizacja formularza nastąpi w ciągu kilku godzin. Maksymalny czas oczekiwania to 12 godzin, tyczy się to jedynie wyjątkowych sytuacji na przykład: awaria serwera, awaria klienta poczty.

§REKLAMACJE

 1. Reklamacje techniczne związane z wysyłką SMS Premium, działaniem Kodu PIN i innymi aspektami telekomunikacyjnymi oraz technicznymi należy składać do Administratora serwisu sprawdziany.net pod adres [email protected] zawierając tam następujące informacje:
 2. Numer telefonu, z którego został wysłany SMS;
 3. Numer Premium, pod który został wysłany SMS;
 4. Dokładna treść SMS, która została wysłana;
 5. Treść otrzymana w SMS Zwrotnym;
 6. Link do strony lub aplikacji, gdzie dokonywana była płatność SMS Premium (możliwie jak najbardziej dokładny);
 7. Przedmiot reklamacji, możliwie dokładny opis umożliwiający rozpatrzenie reklamacji
 8. Reklamacje nie zawierające informacji wymienionych w punkcie 1., nie będą możliwe do rozpatrzenia.

§ODMOWA WYKONANIA USŁUGI

 1. Administrator serwisu sprawdziany.net zastrzega sobie prawo odmowy obsługi danej Usługi, w przypadku, gdy nie zostały spełnione postanowienia Regulaminu lub też w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje Usługa lub legalność samej Transakcji. Powyższe dotyczy także sytuacji:
 2. posługiwania się przez Użytkownika instrumentami płatniczymi przez osobę inną niż osoba upoważniona do korzystania z danego instrumentu na mocy umowy z jego wydawcą (posiadacz lub użytkownik);
 3. podania nieprawdziwych danych na etapie zawierania umowy z Usługodawcą;
 4. korzystania z serwisu sprawdziany.net celem przesyłania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Administrator serwisu sprawdziany.net nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uzasadnionej odmowy wykonania
  Usługi Przetwarzania Płatności przez Usługodawcę.