Regulamin serwisu internetowego

§DEFINICJE

 1. ADMINISTRATOR – właściciel witryny sprawdziany.net
 2. SERWIS INTERNETOWY (Witryna) – zbiór uporządkowanych logicznie, połączonych ze sobą przez nawigację oraz linki, elementów prezentowanych za pomocą przeglądarki internetowej pod jednolitym adresem elektronicznym. Stanowi dokument HTML udostępniany w Internecie przez serwer WWW. Po stronie użytkownika strona internetowa jest zwykle otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem sprawdziany.net
 3. FORMULARZ – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający zamówienie usługi.
 4. FORMULARZA KONTAKTOWY – Usługa Formularz kontaktowy świadczona jest przez witrynę sprawdziany.net drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie internetowym sprawdziany.net
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która faktycznie korzysta z witryny sprawdziany.net
 7. MATERIAŁY REKLAMOWE – oznaczają materiały tekstowe, graficzne lub wykonane w innych formatach, które powinny zostać opublikowane przez Partnerów po akceptacji administratora serwisu sprawdziany.net
 8. USŁUGODAWCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną
 9. USŁUGI – świadczone na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę wszelkie odpłatne i nieodpłatne usługi związane z funkcjonowaniem internetowego serwisu internetowego sprawdziany.net

§POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odwiedzając i użytkując stronę internetową sprawdziany.net, Użytkownik akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejsze zasady. Treści zawarte w serwisie internetowym sprawdziany.net mają charakter informacyjno-rozrywkowy i nie są wiążące.
 2. Prezentowane w serwisie internetowym informacje o produktach oraz usługach itp. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne dotyczące produktów zawartych na tej stronie mają charakter orientacyjny.
 4. Właściciel strony sprawdziany.net nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub/i utracone korzyści, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania z serwisu internetowego lub informacji w nim zawartych.
 5. Właściciel strony sprawdziany.net zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia, w stosunku do wszelkich informacji umieszczonych na niniejszych stronach.
 6. Właściciel strony sprawdziany.net zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zastrzeżeń prawnych w każdym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.
 7. Przystępując do korzystania z serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 8. Właściciel strony sprawdziany.net ze względu na specyfikę witryny internetowej, nie daje żadnej gwarancji czy rękojmi, że zamieszczane w witrynie informacje i materiały są dokładne, pełne i aktualne.
 9. Strony lub witryny, do których odnośniki znajdują się na stronie sprawdziany.net podane są jedynie w celach informacyjnych. Właściciel strony sprawdziany.net nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z linków do innych stron.
 10. Korzystanie z witryny oznacza zapoznanie się z treścią oraz akceptację Regulaminu, która jest warunkiem dostępu do strony sprawdziany.net.
 11. Administrator serwisu sprawdziany.net nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi SMS Premium związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci odbiorcy.

§POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem sekcji KONTAKT (formularz kontaktowy) na stronie sprawdziany.net, zapisujemy Twoje dane osobowe (Twój adres e-mail, Twoje imię, adres numer telefonu, jeśli dotyczy), które podałeś nam dobrowolnie, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę.
 2. Pola obowiązkowe w naszych formularzach kontaktowych lub w zamówieniach są oznaczone polem (wymagane). Potrzebujemy danych w polach obowiązkowych, aby przetworzyć Twoją prośbę i w pełni wywiązać się z umowy, w przeciwnym razie nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoją prośbę lub zrealizować Twojego zamówienia.
 3. W przypadku informacyjnego korzystania z witryny internetowej sprawdziany,net, tj. bez wypełniania formularza kontaktowego lub formularza zamówienia, będziemy zbierać tylko te informacje, które przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Zbieramy tylko te dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej i zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Usuniemy dane, które podałeś w powyższym kontekście, po tym, jak przechowywanie ich przestanie być wymagane.
 5. Twoje dane nie zostaną udostępnione w żadne sposób osobom trzecim, Twoje dane nie zostaną wykorzystane do celów reklamowych (np. do wysyłania ofert lub informacji o produktach pocztą).
 6. Twoje dane są bezpieczne i w pełni poufne. Używamy protokołu Secure Sockets Layer (SSL), który jest standardową technologią zabezpieczeń do tworzenia zaszyfrowanych połączeń między serwerami sieciowymi i przeglądarkami. Gwarantuje, że wszystkie dane przekazywane między tymi dwoma jednostkami pozostają tajne.
 7. Jedynym elementem instalowanym w komputerze Gości są tzw. pliki cookies, które nie zagrażają prywatności Internauty, za to są potrzebne do realizacji procesu zamówienia. Większość nowoczesnych przeglądarek internetowych umożliwia usunięcie plików cookie bezpośrednio po zakończeniu wizyty na stronie lub informowanie Gościa, gdy nowe pliki mają zostać zainstalowane w komputerze.