“Związki węgla z wodorem”

sprawdzian po dziale 3. z klasa 8 – Chemia Nowej Ery

Nasza baza sprawdzianów to rozwiązanie wspierające naukę uczniów podczas przygotowania do sprawdzianu. Wszystkie pomoce naukowe na naszej stronie internetowej zostały przygotowane przez doświadczony zespół, zgodnie z założeniami nowej podstawowy programowej. Materiały na tej stronie są aktualne na obowiązujący rok szkolny.
Przedmiot:
Chemia – szkoła podstawowa.
Książka:
Poziom:
Dział:
3. "Związki węgla z wodorem"
Opis:
Sprawdzian "Związki węgla z wodorem" – test sprawdzający – rozdział 3. Oryginalne materiały pochodzą z książki Chemia Nowej Ery dla klasy 8. Sprawdzian zawiera grupy A, B, C, D wraz z kartą odpowiedzi. Materiały służące do weryfikacji stopnia opanowania zagadnień przez ucznia, dostępne w formacie PDF przygotowane do wydrukowania
Tagi:
pdf, chomikuj, nowa era, sprawdzian, odpowiedzi do testu, grupa a, grupa b, download, Chemia Nowej Ery, Chemia, "Związki węgla z wodorem"
Reklama:
Sekcja Pobierania
"Związki węgla z wodorem"

Związki-węgla-z-wodorem.pdf

Wszystkie grupy, karta odpowiedzi …

Rozmiar
Ilość kliknięć
Data dodania
334 KB
488
11/06/2020
Szczegółowy opis zagadnień

Opis szczegółowy: "Związki węgla z wodorem" sprawdzian po dziale 3.

Prezentowany na tej stronie sprawdzian "Związki węgla z wodorem" z działu 3. PDF został starannie przygotowany na podstawie książki Chemia Nowej Ery dla klasy 8. Sprawdzian zawiera pełny zakres materiałów do przerabianego działu z przedmiotu – Chemia. Test jest zapisany w formacie PDF oraz został podzielony na grupy A, B, C, D. Ponadto, do sprawdzianu dodaliśmy także kartę odpowiedzi, czyli specjalnie przygotowany arkusz, który z pewnością, pomoże rodzicom w kontrolowaniu postępów w nauce do sprawdzianu. Kartę odpowiedzi również przygotowaliśmy w formacie PDF.

Sprawdzian "Związki węgla z wodorem" PDF z książki Chemia Nowej Ery dla klasy 8 został skrupulatnie przygotowany przez nasz zespół dlatego też dzięki materiałom PDF pobranym z tej strony, uczeń przygotowujący się do nadchodzącego sprawdzianu ma gwarancję zdobycia bardzo dobrej oceny. Materiały w formacie PDF niewątpliwie ułatwią drukowanie całego sprawdzianu do nauki.

Uczeń, przygotowując się do sprawdzianu "Związki węgla z wodorem" PDF z książki Chemia Nowej Ery dla klasy 8 powinien przede wszystkim zaznajomić się z zagadnieniami, które zostały przygotowane przez nasz zespół. Materiały edukacyjne z tej strony niewątpliwie pomogą mu w uzyskaniu oceny celującej na teście z przedmiotu Chemia. Z pewnością ważne jest także wykorzystywanie podczas zajęć różnorodnych materiałów źródłowych a przede wszystkim: zdjęcia, filmy, teksty popularnonaukowe, prezentacje multimedialne, zasoby cyfrowe dostępne lokalnie oraz w internecie.

Sprawdzian z przedmoiotu: Chemia z ksiązki – Chemia Nowej Ery klasa 8

Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery na pewno w przystępny sposób łączy wiedzę z informacjami o zastosowaniach Chemia. Niewątpliwie częste porównania do życia codziennego przedstawiają Chemia jako naukę praktyczną i nowoczesną, co z pewnością ułatwia zainteresowanie uczniów tym przedmiotem. Na pewno ułatwia opanowanie podstaw Chemia przez uczniów, którym nauka sprawia trudność.

Książka Chemia Nowej Ery dla klasy 8 niewątpliwie wspomaga stopniowe wprowadzanie uczniów w zagadnienia Chemia dzięki właściwemu podziałowi treści nauczania na klasę 8. Powtórzenie materiału dla sprawdzianu "Związki węgla z wodorem" sprawdzian po dziale 3. z pewnością ułatwia przypomnienie, ale także przyswojenie najważniejszych informacji dzięki podziałowi na wszystkie dostępne grupy – A, B, C, D.

Materiały, które mogą cię zainteresować:
“Kwasy”
sprawdzian po dziale 1.
Chemia Nowej Ery - Klasa 8
“Sole”
sprawdzian po dziale 2.
Chemia Nowej Ery - Klasa 8
“Pochodne węglowodorów”
sprawdzian po dziale 4.
Chemia Nowej Ery - Klasa 8